Αναβάθμιση χρηστών openSUSE 11.4/openSUSE 12.1 σε Tumbleweed

Το Tumbleweed είναι ένα αποθετήριο που παρέχει μια κυλιόμενη έκδοση του openSUSE που περιέχει τις τελευταίες και σταθερές εκδόσεις του συνόλου του λογισμικού, αντί να βασίζεται σε περιοδικούς κύκλους απελευθέρωσης. Σκοπό έχει τους χρήστες που θέλουν να έχουν το νεότερο, αλλά και σταθερό λογισμικό στον υπολογιστή τους.

Η διαφορά με το Factory αποθετήριο είναι ότι το Factory διαθέτει τα τελευταία πακέτα που βρίσκονται σε πειραματική κατάσταση, δεν είναι σταθερά  και δεν συστήνεται για καθημερινή χρήση.  Το Tumbleweed περιέχει τις πιο πρόσφατες σταθερές εφαρμογές και είναι έτοιμο για καθημερινή χρήση. Κύριος συντηρητής και ο άνθρωπος που είχε αυτή την ιδέα είναι ο  Greg Kroah-Hartman.

Οι οπαδοί του Tumbleweed που θέλουν ν’ αναβαθμιστούν από την 11.4 θα πρέπει να κάνουν χειροκίνητα μία αλλαγή στα αποθετήρια.

Εκτός από την προσθήκη του Tumbleweed αποθετηρίου, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα τελευταία και σταθερά αποθετήρια του openSUSE 12.1 ενεργοποιημένα.

Με την απελευθέρωση του 12.1, τα αποθετήρια του 11.4 πρέπει ν’ αλλαχτούν. Οι διαχειριστές συστημάτων εγγυώνται ότι αυτή θα είναι η πρώτη και τελευταία αλλαγή που θα πρέπει να γίνει. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει ένας σύνδεσμος που θα οδηγεί στα νεότερα και σταθερά αποθετήρια για ευκολία των χρηστών του Tumbleweed. Με την νέα απελευθέρωση οι διακομιστές του openSUSE θα χειριστούν αυτόματα τις απαιτούμενες αλλαγές, που οι χρήστες δεν βλέπουν.

Η αλλαγή

Ο πιό εύκολος τρόπος για να γίνει η αλλαγή των αποθετηρίων είναι να διαγράψετε τα τωρινά αποθετήρια και να προσθέσετε τα νέα. Με βάση την εικόνα και τη σειρά των αποθετηρίων πιο πάνω θα χρειαστεί να διαγράψετε τα αποθετήρια 3, 4 και 5. Μετά θα προσθέσετε τα προεπιλεγμένα σταθερά αποθετήρια.

Γραμμή εντολών

Nr| Alias | Name | Enabled | Refresh
1 | Tumbleweed | Tumbleweed | Yes | No
2 | packman | packman | Yes | No
3 | repo-11.4-non-oss | openSUSE-11.4 Non-OSS | Yes | No
4 | repo-11.4-oss | openSUSE-11.4 OSS | Yes | No
5 | repo-11.4-update | openSUSE-11.4 Updates | Yes | No

Μέσω της γραμμής εντολών αυτό θα ήταν πολύ απλό. Δίνεται την εντολη ‘zypper lr’ για να δείτε τους αριθμούς που έχουν τα αποθετήριά σας και μετά τα διαγράφετε με την εντολη ‘zypper rr 3 4 5‘ δίνοντας τον κωδικό υπερχρήστη κάθε φορά. Αντί να δίνετε τον κωδικό του υπερχρήστη και για της δύο εντολες μπορείτε να μπείτε αρχικά σαν υπερχρήστης με την εντολή ‘su’ να πληκτρολογίσετε τις εντολές και όταν τελειώσετε να πληκτρολογήσετε το ‘exit‘.

Μετά πρέπει να προσθέσετε τα νέα αποθετήρια με τις παρακάτω εντολές:

sudo zypper ar –refresh \
http://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-current/repo/oss/ \
'openSUSE Current OSS'

sudo zypper ar –refresh \
http://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-current/repo/non-oss/ \
'openSUSE Current non-OSS'

sudo zypper ar –refresh \
http://download.opensuse.org/update/openSUSE-current/ \
'openSUSE Current updates'

Αν δεν είστε χρήστης Tumbleweed και θέλετε να προσθέσετε το αποθετήριο του Tumbleweed κάντε το ίδιο και για τα παρακάτω:

Αποθετήριο Tumbleweed

zypper ar --refresh \
http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/Tumbleweed/standard/ \
Tumbleweed

Αποθετήριο Pacman Tumbleweed

zypper ar -f -n packman http://packman.inode.at/suse/Factory packman

Μετά απλώς αναβαθμίστε με την εντολή

sudo zypper dup

Γραφικά

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τα παραπάνω βήματα μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του YaST.
Εκκινήστε το YaST και κάντε κλικ στο Αποθετήρια Λογισμικού, στην κατηγορία Λογισμικό.
Θα δείτε μία λιστα με αποθετήρια. Επιλέξτε τα ένα ένα και διαγράψτε τα όλα εκτός από του Tumbleweed.

Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο ‘Προσθήκη‘ και προσθέστε τις λεπτομέριες για κάνε αποθετήριο που ακολουθεί:
Τίτλος ‘openSUSE Current OSS’
Αποθετήριο ‘http://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-current/repo/oss/’

Τίτλος ‘openSUSE Current non-OSS’
Αποθετήριο ‘http://download.opensuse.org/distribution/openSUSE-current/repo/non-oss/’

Τίτλος ‘openSUSE Current updates’
Αποθετήριο ‘http://download.opensuse.org/update/openSUSE-current/’

Αν δεν είστε χρήστης Tumbleweed και θέλετε να προσθέσετε το αποθετήριο του Tumbleweed κάντε το ίδιο και για τα παρακάτω:

Τίτλος ‘Tumbleweed’
Αποθετήριο ‘http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:/Tumbleweed/standard/’

Τίτλος ‘pacman’
Αποθετήριο ‘http://packman.inode.at/suse/openSUSE_Tumbleweed/’

Μετά απλά αναβαθμίστε με την εντολή

'sudo zypper dup'

Advertisements

, , , , , , , , ,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: